ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/08/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαφάνεια και χάος στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης και Αθήνας

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαφάνεια και χάος στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης και ΑθήναςΕρώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κατέθεσαν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα της την αδιαφάνεια και το χάος στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης και Αθήνας.


Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

-         Σε διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΟΑΣΘ υπάρχουν όροι που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως παρά το ότι αποκλείονταν απ’ το δικαίωμα συμμετοχής «όσοι οικονομικοί φορείς (ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή) εκτελούν πάσης φύσεως συγκοινωνιακό έργο στην Ελλάδα», με τη δικαιολογία της «αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων», , ο επιλεγείς ανάδοχος εκτελεί συγκοινωνιακό έργο από την Ελλάδα στην Αλβανία (άρα εν μέρει εντός Ελλάδας).

 
-         Προβλέπεται ότι, μετά την λήξη της σύμβασης, τα μισθωμένα λεωφορεία μπορούν να μεταβιβασθούν στον ΟΑΣΘ (δικαίωμα εξαγοράς) με ελάχιστο αντίτιμο 15.000€ ανά λεωφορείο (τιμή προκαθορισμένη και όχι διαγωνιζόμενο μέγεθος…), όταν σήμερα μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αρθρωτό λεωφορείο του 2005, δηλ. δεκαπενταετίας, προδιαγραφών Εuro V, με αυτόματο  κιβώτιο  ταχυτήτων και  κλιματισμό) προς 6.000 ευρώ!
 

-         Με ΠΝΠ δίνεται το δικαίωμα στον ΟΑΣΘ να προβαίνει σε απ’ ευθείας αναθέσεις. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΣΘ να κάνει μέσα στο επόμενο 4μηνο  απευθείας αναθέσεις, μέχρι του ποσού των 418.000 ευρώ για κάθε σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, ή έως 5,225 εκατ. ευρώ για συμβάσεις έργων (συν ΦΠΑ), χωρίς τη συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου.


-         Τώρα φαίνεται η ολέθρια επιλογή του κ. υπουργού να εγκαταλείψει τον διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την προμήθεια 750 σύγχρονων, «πράσινων», καινουργών λεωφορείων για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, αντί να τον συνεχίσει με επί μέρους τροποποιήσεις όρων, σε συμμόρφωση με την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 

Ρωτούν, λοιπόν, τον Υπουργό:

·        Εξακολουθεί να περιβάλει με την εμπιστοσύνη του τους διοικούντες τον ΟΑΣΘ, κατόπιν όσων εκτέθηκαν πιο πάνω, και σκοπεύει να επικυρώσει πολιτικά αυτόν τον αντιπεριβαλλοντικό, αμφιλεγόμενο διαγωνισμό και τα αποτελέσματά του, επιτρέποντας την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης;

·        Σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια πρακτική και με τις συγκοινωνίες της Αθήνας;

·        Πώς απαντά στις διαμαρτυρίες που έχουν ήδη εγερθεί μετά τις εξαγγελίες του, παρουσία του πρωθυπουργού, περί απ’ ευθείας ανάθεσης με ΣΔΙΤ, χωρίς διαγωνισμό, συγκοινωνιακού έργου της Αθήνας στα ΚΤΕΛ Αττικής;

·        Έχει ζητήσει την επ’ αυτού σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ);

 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
ΘΕΜΑ:  «Αδιαφάνεια και χάος στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης και Αθήνας»


Τα όσα διαδραματίζονται στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης αποτελούν πλήρη επιβεβαίωση των ανησυχιών που έχουμε επανειλημμένα εκφράσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Η πλήρης επαναφορά των συγκοινωνιών στα χέρια κάποιων γλεντοκόπων επί δεκαετίες ιδιωτών ήταν εξ αρχής το …επιτελικό σχέδιο της κυβέρνησης. Είχαμε πρόσφατα προειδοποιήσει ότι οι επιλογές του υπουργού Υποδομών & Μεταφορών   στην νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ τίποτε καλό δεν προοιωνίζονταν, όταν τοποθετούσε ανθρώπους που είναι υπόδικοι με βαρειά κακουργήματα για το σκάνδαλο των 76,2 εκ. € στην Εγνατία Οδό, γεγονός που είχαμε αναδείξει με Επίκαιρή Ερώτησή μας στις 07.05.2020. Και, δυστυχώς για τον λαό της Θεσσαλονίκης, οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται.


Συγκεκριμένα:
Στις 22.05.2020 ο ΟΑΣΘ προκήρυξε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό (Περίληψη Διακήρυξης: ΑΔΑ:  9Π1Γ46ΜΨ84-Ρ5Π) για την «Μίσθωση Ντιζελοκίνητων Αρθρωτών (με ρυμουλκό) και Κανονικών (Διαξονικών) αστικών λεωφορείων». Ο διαγωνισμός αφορούσε μίσθωση, σε πρώτη φάση, για 30 μήνες, 180 ντιζελοκίνητων λεωφορείων κατηγορίας EURO V ή νεώτερης (90 αρθρωτών και 90 κανονικών), ηλικίας μέχρι 15 ετών (!) Κάποιοι όροι αυτού του διαγωνισμού χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.


1) Αποκλείονταν απ’ το δικαίωμα συμμετοχής «όσοι οικονομικοί φορείς (ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή) εκτελούν πάσης φύσεως συγκοινωνιακό έργο στην Ελλάδα», με τη δικαιολογία της «αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων». Εδώ δεν είναι καθόλου σαφές ποια ακριβώς συμφέροντα θα συγκρούονταν. Σημειώνεται ότι η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), με αφορμή τις εξαγγελίες του υπουργού, παρουσία του πρωθυπουργού, για απ’ ευθείας ανάθεση, άνευ διαγωνισμού, συγκοινωνιακού έργου της Αθήνας στα ΚΤΕΛ Αττικής με ΣΔΙΤ,  απέστειλε εξαιρετικά επείγουσα επιστολή της στον Πρωθυπουργό (7 Αυγούστου 2020), στην οποία καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, «όσα προκλητικά γίνονται στην συμπρωτεύουσα».
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα, ο επιλεγείς ανάδοχος εκτελεί συγκοινωνιακό έργο από την Ελλάδα στην Αλβανία (άρα εν μέρει εντός Ελλάδας). Ωστόσο, αυτό δεν θεωρήθηκε ότι παραβαίνει τον συγκεκριμένο όρο του διαγωνισμού. Προφανώς η «φωτογραφία» αυτή ήταν υψηλής ανάλυσης…

2) Στην Διακήρυξη υπήρχαν 3 προαιρέσεις: α) αύξηση του αριθμού των μισθωμένων λεωφορείων έως 450, β) χρονική επέκταση της σύμβασης έως και 15 μήνες (πέραν των 30 μηνών), γ) αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης μέχρι το 50%.

3) Προβλέπεται ότι, μετά την λήξη της σύμβασης, τα μισθωμένα λεωφορεία μπορούν να μεταβιβασθούν στον ΟΑΣΘ (δικαίωμα εξαγοράς) με ελάχιστο αντίτιμο 15.000€ ανά λεωφορείο (τιμή προκαθορισμένη και όχι διαγωνιζόμενο μέγεθος…), όταν σήμερα μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αρθρωτό λεωφορείο του 2005, δηλ. δεκαπενταετίας, προδιαγραφών Εuro V, με αυτόματο  κιβώτιο  ταχυτήτων και  κλιματισμό) προς 6.000 ευρώ !


Τί να πρωτοθαυμάσει κανείς: προφανώς η διοίκηση του ΟΑΣΘ ενστερνίζεται τόσο ένθερμα την …πράσινη ατζέντα του πρωθυπουργού, που θεωρεί ότι θα μπορούσε σε τέσσερα χρόνια από σήμερα να εξαγοράσει από τον ιδιώτη 450 ντιζελοκίνητα λεωφορεία 20ετίας! Και μάλιστα με ακατέβατα 15.000€.

Και σαν να μην έφθαναν αυτά, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Σάββατο 22 Αυγούστου, δίνεται το δικαίωμα και στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με το πρόσχημα της πανδημίας (η οποία δεν εμπόδισε βέβαια την διενέργεια, εν μέσω καραντίνας, αυτού του … θαυμαστού διαγωνισμού) να προβαίνει σε απ’ ευθείας αναθέσεις. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΣΘ να κάνει μέσα στο επόμενο 4μηνο  απευθείας αναθέσεις, μέχρι του ποσού των 418.000 ευρώ για κάθε σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, ή έως 5,225 εκατ. ευρώ για συμβάσεις έργων (συν ΦΠΑ), χωρίς τη συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου. Φαίνεται ότι, παρά την πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων κορωνοΐού και τα συναφή μέτρα, κάποια «πάρτυ» δεν λένε να σταματήσουν.


Τώρα φαίνεται η ολέθρια επιλογή του κ. υπουργού να εγκαταλείψει τον διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την προμήθεια 750 σύγχρονων, «πράσινων», καινουργών λεωφορείων για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, αντί να τον συνεχίσει με επί μέρους τροποποιήσεις όρων, σε συμμόρφωση με την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Επειδή όσα διεκτραγωδήσαμε πιο πάνω δείχνουν αφ’ ενός την ανεπάρκεια αλλά και την έως και παρεξηγήσιμη πρακτική των διοικούντων τον ΟΑΣΘ, τους οποίους η παρούσα κυβέρνηση τοποθέτησε και διατηρεί στη θέση τους, προικίζοντάς τους μάλιστα με το ελεύθερο απ’ ευθείας αναθέσεων,

Επειδή οι πολίτες και το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης βιώνουν τους τελευταίους μήνες σκηνές απίστευτης ταλαιπωρίας, προϊόν αποκλειστικά της αλλοπρόσαλλης πολιτικής της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα,

Επειδή με τις εξαγγελίες του κ. υπουργού, παρουσία του πρωθυπουργού, της δέσμης μέτρων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής, φαίνεται να σκοπεύει να αντιγράψει και στην Αθήνα το τραγικά αποτυχημένο «μοντέλο» της Θεσσαλονίκης, μοντέλο αδιαφάνειας και αναποτελεσματικότητας, τελικά δε μοντέλο ατέλειωτης ταλαιπωρίας για τους πολίτες,

            Ερωτάται ο κ. υπουργός:

Εξακολουθεί να περιβάλει με την εμπιστοσύνη του τους διοικούντες τον ΟΑΣΘ, κατόπιν όσων εκτέθηκαν πιο πάνω, και σκοπεύει να επικυρώσει πολιτικά αυτόν τον αντιπεριβαλλοντικό, αμφιλεγόμενο διαγωνισμό και τα αποτελέσματά του, επιτρέποντας την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης;

Σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια πρακτική και με τις συγκοινωνίες της Αθήνας;

Πώς απαντά στις διαμαρτυρίες που έχουν ήδη εγερθεί μετά τις εξαγγελίες του, παρουσία του πρωθυπουργού, περί απ’ ευθείας ανάθεσης με ΣΔΙΤ, χωρίς διαγωνισμό, συγκοινωνιακού έργου της Αθήνας στα ΚΤΕΛ Αττικής;

Έχει ζητήσει την επ’ αυτού σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ);


Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεώργιος Βαρεμένος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μεïκόπουλος Αλέξανδρος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ