ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/08/2020

Ερώτηση 35 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στην υπ. Παιδείας για την «Προετοιμασία για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων»

Ερώτηση 35 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στην υπ. Παιδείας για την «Προετοιμασία για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων»Ερώτηση 35 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονίκης Κ. Νοτοπούλου προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και θέμα την: «Προετοιμασία για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων»

 

Οι βουλευτές επισημαίνουν στο κείμενο της ερώτησής τους την παιδαγωγική και κοινωνική σημασία του ολοήμερου σχολείου αλλά και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η ασφαλής, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στην επόμενη σχολική χρονιά υπό τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας. Λένε χαρακτηριστικά ότι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις υγιεινής που προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας έναντι του Covid-19, καθιστούν επιτακτική την απόλυτη προετοιμασία για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών αυτών, που επί πλέον είναι επιφορτισμένες με την σίτιση και την ανάπαυση των μαθητών, σε αυξημένο χρόνο ωραρίου.

Επειδή, η απρόσκοπτη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, αποτελεί βασική προϋπόθεση της ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας,

Επειδή, η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου που παρέχει γεύματα και ανάπαυση, απαιτεί επιπρόσθετες συνθήκες υγιεινής,

Επειδή, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία, παρατηρείται συνωστισμός παιδιών ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών σε αφιλόξενες αίθουσες και κυρίως αυτές όπου τα παιδιά αναπαύονται ή κοιμούνται.

Επειδή, μεταξύ των υπολοίπων μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα των σχολείων (συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου) προβλέπει το μέγιστο αριθμό των δεκαπέντε μαθητών ανά αίθουσα.

Επειδή, η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθήκων υγιεινής, απαιτεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας και υλικοτεχνική υποδομή.

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Έχουν εξασφαλιστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή υγειονομική λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων και ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων;

2. Θα υπάρχει εγκαίρως το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας καθ` όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων;

3. Τι προβλέπεται για τη χρήση της μάσκας κατά την ώρα σίτισης και ύπνου;

4. Πώς θα συνωστίζονται τόσες ώρες μαθητές και κυρίως νήπια που δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τις ανάλογες δεξιότητες για την ασφαλή τους παρουσία και τήρηση των κανόνων υγιεινής στις στενές αίθουσες των σχολείων;

5. Πως προβλέπεται να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής σε αίθουσες που χρησιμοποιούνται τόσο σε εκπαίδευση, όσο για σίτιση ελλείψει ξεχωριστού χώρου;


Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων»

Στο ολοήμερο σχολείο φοιτεί μεγάλος αριθμός μαθητών των σχολείων μας. Όπως είναι γνωστό, το ολοήμερο σχολείο αξιοποιεί πληθώρα εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως μαθήματα αισθητικής αγωγής, μορφωτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του δε είναι τόσο παιδαγωγικός, όσο και κοινωνικός.
Σε αυτό φοιτούν κατεξοχήν, παιδιά εργαζόμενων γονέων και παιδιά ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Συνεπώς παρέχει μεγάλη στήριξη στην οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα ή τον εργαζόμενο πατέρα. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση του πολιτισμικού κεφαλαίου των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και παρέχει αντισταθμιστική εκπαίδευση στις ομάδες αυτές.
Οι ιδιαίτερες ωστόσο απαιτήσεις υγιεινής που προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας έναντι του Covid-19, καθιστούν επιτακτική την απόλυτη προετοιμασία για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών αυτών, που επί πλέον είναι επιφορτισμένες με την σίτιση και την ανάπαυση των μαθητών, σε αυξημένο χρόνο ωραρίου. Δραστηριότητες που απαιτούν προσεκτική διαχείριση για την αποφυγή διασποράς ιώσεων, χωρίς μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, την ύπαρξη ξεχωριστών αιθουσών σίτισης.
Τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν σχετικά με την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου σχολείου θα αποτελέσουν μεγάλο πλήγμα για τους γονείς, καθώς η οικογένεια θα αποσυντονιστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση οι εργαζόμενοι γονείς στερούνται την επιπλέον εκπαίδευση που παρέχεται στις οικογένειες ασθενέστερων κοινωνικά στρωμάτων.
Παράλληλα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας με τις αλλαγές στα ωράρια των εργαζόμενων γονέων, μια αδυναμία λειτουργίας του ολοήμερου, όπως συνέβη τον περασμένο Μάϊο κατά την επανέναρξη της σχολικής περιόδου, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Επειδή, η απρόσκοπτη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, αποτελεί βασική προϋπόθεση της ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας,
Επειδή, η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου που παρέχει γεύματα και ανάπαυση, απαιτεί επιπρόσθετες συνθήκες υγιεινής,
Επειδή, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία, παρατηρείται συνωστισμός παιδιών ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών σε αφιλόξενες αίθουσες και κυρίως αυτές όπου τα παιδιά αναπαύονται ή κοιμούνται.
Επειδή, μεταξύ των υπολοίπων μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα των σχολείων (συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου) προβλέπει το μέγιστο αριθμό των δεκαπέντε μαθητών ανά αίθουσα.
Επειδή, η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθήκων υγιεινής, απαιτεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας και υλικοτεχνική υποδομή.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Έχουν εξασφαλιστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή υγειονομική λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων και ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων;
2. Θα υπάρχει εγκαίρως το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας καθ` όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων;
3. Τι προβλέπεται για τη χρήση της μάσκας κατά την ώρα σίτισης και ύπνου;
4. Πώς θα συνωστίζονται τόσες ώρες μαθητές και κυρίως νήπια που δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τις ανάλογες δεξιότητες για την ασφαλή τους παρουσία και τήρηση των κανόνων υγιεινής στις στενές αίθουσες των σχολείων;
5. Πως προβλέπεται να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής σε αίθουσες που χρησιμοποιούνται τόσο σε εκπαίδευση, όσο για σίτιση ελλείψει ξεχωριστού χώρου;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Νοτοπούλου Κατερίνα

Αβραμάκης Λευτέρης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη 

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Μπέττυ

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ