ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/09/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ Δημ. Χαρίτου: «Καταγγελίες για επιλεκτικές ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος»

Ερώτηση και ΑΚΕ Δημ. Χαρίτου: «Καταγγελίες για επιλεκτικές  ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος»Ερώτηση και ΑΚΕ κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτος σχετικά με τις επανειλημμένες καταγγελίες από τους ενδιαφερομένους για επιλεκτικές και κατ’ εξαίρεση ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του προγράμματος  νέων πτυχιούχων που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής επιλεκτικές ανανεώσεις συμβάσεων νέων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα νέων πτυχιούχων και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, καταγγέλλει ο «Σύλλογος Ειδικού προγράμματος Πτυχιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα». Συγκεκριμένα μετά την λήξη του προγράμματος από τον Μάρτιο και εντεύθεν ένας αριθμός νέων πτυχιούχων του εν λόγω προγράμματος που είναι σε γνώση τους σύναψαν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε διάφορους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες με τελείως αδιαφανή κριτήρια, χωρίς να υπάρξει καμία δημόσια προκήρυξη και χωρίς να τηρηθεί καμία απολύτως διαδικασία ως προς τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Όπως ο σύλλογος των νέων πτυχιούχων καταγγέλλει τέτοιες επαναπροσλήψεις-ανανεώσεις συμβάσεων έγιναν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας [ΡΑΕ], σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης, στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καθώς και στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Εύλογα είναι τα ερωτήματα όλων των νέων άνεργων επιστημόνων και δικαιολογημένη η αγανάκτηση ιδιαίτερα των νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος, που ενώ σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος σε σημαντικούς κοινωνικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, κατηγορηθήκαν κατ’ επανάληψη από το υπουργείο εργασίας ότι «θέλουν να τρυπώσουν στο δημόσιο από το παράθυρο». Ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθούν το λεγόμενο επιτελικό κράτος της κυβέρνησης της ΝΔ, χωρίς καμία διαφάνεια, με άγνωστες διαδικασίες και καμία αξιοκρατία να τακτοποιεί τα «δικά της παιδιά» αναβιώνοντας από το παρελθόν το πελατειακό κράτος.

Καλείται ο Υπουργός Επικρατείας να καταθέσει εγγράφως:

1] Τον αριθμό όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συνάψει από την 1/3/2020 μέχρι και σήμερα κάθε ένας από τους φορείς και τα Υπουργεία που καταγγέλλονται συγκεκριμένα και αναγράφονται στην προκείμενη ερώτηση.

2] Ποιες από τις παραπάνω συμβάσεις - κατά φορέα και υπουργείο- έχουν συναφθεί με νέους πτυχιούχους του ειδικού προγράμματος, που έχει ολοκληρωθεί.

3] Αυτές οι συναφθείσες συμβάσεις να κατατεθούν ώστε να είναι σε γνώση όλων το είδος των συμβάσεων, οι διαδικασίες που ακολουθηθήκαν, καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Επικρατείας (Γεραπετρίτης), Εργασίας και Εσωτερικών:

Στις περιπτώσεις των επιλεκτικά ανανεώσεων συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος σε υπουργεία ή φορείς εποπτευόμενους από αυτά τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα;

Ολόκληρη η ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ:

Προς τον κ. κ. Υπουργούς
-Επικρατείας (κ. Γεραπετρίτη)
-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
-Εσωτερικών

Θέμα: «Καταγγελίες για επιλεκτικές  ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος».
Επιλεκτικές ανανεώσεις συμβάσεων νέων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα νέων πτυχιούχων και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, καταγγέλλει ο «Σύλλογος Ειδικού προγράμματος Πτυχιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα». Συγκεκριμένα μετά την λήξη του προγράμματος από τον Μάρτιο και εντεύθεν ένας αριθμός νέων πτυχιούχων του εν λόγω προγράμματος που είναι σε γνώση τους σύναψαν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε διάφορους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με συνοπτικές  μάλιστα διαδικασίες με τελείως αδιαφανή κριτήρια, χωρίς να υπάρξει καμία δημόσια προκήρυξη και χωρίς να τηρηθεί καμία απολύτως διαδικασία ως προς τα κριτήρια  του ΑΣΕΠ.
Όπως ο σύλλογος των νέων πτυχιούχων καταγγέλλει τέτοιες επαναπροσλήψεις-ανανεώσεις συμβάσεων έγιναν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας [ΡΑΕ], σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης, στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καθώς και στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Εύλογα είναι τα ερωτήματα όλων των νέων άνεργων επιστημόνων και δικαιολογημένη η αγανάκτηση ιδιαίτερα των νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος, που ενώ σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος σε σημαντικούς  κοινωνικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης,  κατηγορηθήκαν  κατ’ επανάληψη από το υπουργείο εργασίας ότι «θέλουν να τρυπώσουν στο δημόσιο από το παράθυρο». Ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθούν το λεγόμενο επιτελικό κράτος της κυβέρνησης της ΝΔ,    χωρίς καμία διαφάνεια, με άγνωστες διαδικασίες και καμία αξιοκρατία να τακτοποιεί τα «δικά της παιδιά» αναβιώνοντας από το παρελθόν το πελατειακό κράτος.
Επειδή οι επανειλημμένες καταγγελίες από τους ενδιαφερομένους για επιλεκτικές και κατ’ εξαίρεση ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του προγράμματος εξακολουθούν  να μένουν  αναπάντητες από την πλευρά της κυβέρνησης.
Επειδή  οι φορείς οι όποιοι καταγγέλλονται για τέτοιου είδους συμβάσεις είναι είτε υπουργεία  είτε φορείς που εποπτεύονται από υπουργεία.
Καλείται ο Υπουργός Επικρατείας να καταθέσει  εγγράφως:
1] Τον αριθμό όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συνάψει από την 1/3/2020 μέχρι και σήμερα  κάθε ένας από τους φορείς και τα Υπουργεία  που καταγγέλλονται συγκεκριμένα  και αναγράφονται στην προκείμενη ερώτηση.
2] Ποιες από τις παραπάνω συμβάσεις - κατά φορέα και υπουργείο- έχουν συναφθεί με νέους  πτυχιούχους του ειδικού προγράμματος, που έχει ολοκληρωθεί.
3] Αυτές οι συναφθείσες συμβάσεις να  κατατεθούν ώστε να είναι σε γνώση όλων το είδος των συμβάσεων, οι διαδικασίες που ακολουθηθήκαν, καθώς και τα κριτήρια επιλογής.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Στις περιπτώσεις των επιλεκτικά ανανεώσεων συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος σε υπουργεία ή φορείς εποπτευόμενους από αυτά τι μέτρα προτίθενται να λάβουν  προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα;

Ο ερωτών βουλευτής
Χαρίτου ΔημήτριοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ