ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/09/2020

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Ανάγκη λήψης μέτρων για την κατοχύρωση και στήριξη του κλάδου των τουριστικών συνοδών»

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Ανάγκη λήψης μέτρων για την κατοχύρωση και στήριξη του κλάδου των τουριστικών συνοδών»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τουρισμού
Θέμα: «Ανάγκη λήψης μέτρων για την κατοχύρωση και στήριξη του κλάδου των τουριστικών συνοδών»

Το άνοιγμα της αγοράς, μετά την επιβολή των μέτρων λόγω covid-19, δεν σημαίνει αυτόματη μετάβαση στην κανονικότητα και την ομαλότητα. Χιλιάδες εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που οι δραστηριότητές τους είτε άνοιξαν είτε πρόκειται να ανοίξουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της δυσπραγίας, της αναδουλειάς και της φτώχειας που καθιστά αναγκαία τη στήριξή τους από την κυβέρνηση. Από τους κλάδους που δέχονται μεγάλο πλήγμα με απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους σχεδόν ολοκληρωτική είναι και αυτός των τουριστικών συνοδών.

Οι τουριστικοί συνοδοί είναι οι υπεύθυνοι για τη συνοδεία, φροντίδα και σωστή πραγματοποίηση συγκεκριμένου ταξιδιωτικού προγράμματος με σκοπό την σωστή πληροφόρηση των ταξιδιωτών, την μετάφραση από τους ξεναγούς (όπου χρειάζεται) και την επίλυση των προβλημάτων τους στον εισερχόμενο και στον εξερχόμενο τουρισμό. Ειδικότερα, συνοδεύουν τα group και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του τουριστικού γραφείου προς τους συμμετέχοντες πελάτες. Οι υποχρεώσεις τους αυτές ξεκινούν από την χώρα προσέλευσης, ο κύριος όγκος τους λαμβάνει χώρα στον τόπο προορισμού, και ολοκληρώνονται με την επιστροφή και την λήξη του ταξιδιού. Επίσης περιλαμβάνει και δραστηριότητες που απορρέουν από την ιδιότητα του tour leader ως εκπροσώπου του ταξιδιωτικού γραφείου στον τόπο προορισμού.

Αν και κατά τη Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει γίνει η επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ελλάδα, οι τουριστικοί συνοδοί συνεχίζουν να είναι άνεργοι, και απ’ ότι φαίνεται θα παραμείνουν άνεργοι και για το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Εργοδότες τους είναι τα τουριστικά γραφεία, ένα ή περισσότερα, θεωρούνται δε μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι συμβάσεις τους είναι ορισμένου χρόνου, μόλις λίγων ημερών, οι οποίες συνάπτονται μόνο εφόσον έχει υπάρξει σχετικό αίτημα από τουριστικά γκρουπ. Μέχρι σήμερα, τα τουριστικά γραφεία ακυρώνουν όλες τις εκδρομές που είχαν προγραμματιστεί, και τις μελλοντικές, με αποτέλεσμα οι τουριστικοί συνοδοί να βρίσκονται χωρίς ενεργή εργασιακή σύμβαση. Η καθολική ακύρωση των εκδρομών από αυτά συνεπάγεται την ολοκληρωτική έλλειψη εργασίας και επομένως την καθολική ανεργία του κλάδου.
Παρότι τα τουριστικά γραφεία συμπεριλήφθηκαν στα μέτρα της κυβέρνησης, οι τουριστικοί συνοδοί δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτά. Μοναδική εξαίρεση η καταβολή για μια και μόνο φορά της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ, ως δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ, και αυτό μετά από πιέσεις του Σωματείου τους.
Επειδή είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι τουριστικοί συνοδοί στα επείγοντα μέτρα οικονομικής στήριξης των εργαζομένων.
Επειδή ήδη από 19/03/2020, με σχετικό υπόμνημα του Σωματείου Τουριστικών Συνοδών, ενημερώθηκε ο κ. πρωθυπουργός και όλα τα αρμόδια υπουργεία, για την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος των τουριστικών συνοδών.
Επειδή οι τουριστικοί συνοδοί παλεύουν ακόμα για την αναγνώριση του επαγγέλματός τους και τον προσδιορισμό των όρων και προϋποθέσεων άσκησής του, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του Σύριζα είχε προετοιμάσει το δρόμο με την σύνταξη σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και έχει νομοθετήσει στον Ν. 4582/2018 την πώληση, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, εκδρομών μέσω των νομίμως απασχολούμενων τουριστικών συνοδών τους (tour leaders).

Επειδή από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας αναγνωρίστηκε η δραστηριότητα για την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επειδή η διάταξη για αποζημίωση των τουριστικών συνοδών στο ψηφισθέν την 14-9-2020 νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας είναι αρκετά γενική, μπορεί να αφήνει εκτός μερίδα των τουριστικών συνοδών, ενώ δεν προβλέπει τίποτα για τους επτά μήνες που έχουν ήδη μείνει χωρίς εισόδημα οι εργαζόμενοι αυτοί.

Επειδή δεν δικαιούνται Ταμείο Ανεργίας, καθώς δεν υφίσταται γι’ αυτούς σχετικός κωδικός ΙΚΑ που να περιγράφει την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν τυγχάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους, ούτε για πάγιες ανάγκες επιβίωσής τους, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.

Επειδή σε κάθε περίπτωση οι τουριστικοί συνοδοί δικαιούνται την εξασφάλιση από την Πολιτεία αξιοπρεπούς παροχής εργασίας, χωρίς τη στήριξη της Πολιτείας ο κλάδος των τουριστικών συνοδών, τόσο απαραίτητος για τον τουρισμό, κινδυνεύει να απαξιωθεί και τελικά να εξαφανιστεί.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε ποιες νομοθετικές επεμβάσεις προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια και να εξασφαλιστούν τα επαγγελματικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, ώστε το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο αυτό να έχει ασφαλιστική κάλυψη και δικαίωμα στην παροχή επιδόματος ανεργίας; Ειδικότερα, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ορισμό επαγγέλματος, δημιουργία μητρώου συνοδών στο υπουργείο τουρισμού, και κωδικό ασφάλισης στο ΙΚΑ με τίτλο τουριστικός συνοδός;
2. Προτίθεστε να προβείτε στην ένταξή τους στον μηχανισμό στήριξης των 534 ευρώ μηνιαίως, έστω και αναδρομικά, για το σύνολο της τουριστικής σεζόν;
3. Προτίθεστε να προβείτε σε σχετική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να τύχουν ανάλογης οικονομικής στήριξης όπως αυτή της μείωσης ενοικίου που προβλέπεται για τους εργαζόμενους;
4. Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ότι λόγω των συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένων χρόνου για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχουν λάβει οι τουριστικοί συνοδοί κάποιο μέτρο στήριξης μετά τον Απρίλιο;
5. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση του άρθρου 4 παρ.2 της ΥΑ 543606 (Προεδρίας Κυβερνήσεως) της 5/23-12-1980, όπως τροποποιήθηκε από την 501672/ΕΙΔ 14/25ΙΑΝ-7ΑΠΡ1983(ΦΕΚ β΄161) αποφ. Υπ. Προεδρίας κυβερνήσεως καθώς και της παραγράφου 8 που αναφέρεται στις κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του νόμου;
Oι ερωτώντες Βουλευτές
Νοτοπούλου Κατερίνα
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Αναγνωστοπούλου Σια
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Νατάσα
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χρήστος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Θάνος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ