ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/09/2020

Ερώτηση Μιχαηλίδη - Παππά για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χίου

Ερώτηση Μιχαηλίδη - Παππά για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα ΧίουΕρώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Ανδρεάς Μιχαηλίδης και Νίκος Παππας, σχετικά με την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χίου

Ακολουεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Πορεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Χίου


Στις 18 Μαΐου 2018 υπογράφηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον Δήμο Χίου «Μνημόνιο Συνεργασίας» με στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χίου.


Η αναβάθμιση του αερολιμένα Χίου, με βασικό άξονά της την επέκταση του αεροδιαδρόμου, αποτελεί μια από τις κορυφαίες αναγκαιότητες για το νησί της Χίου, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας. Η βελτίωση αυτής της κομβικής – ούτως ή άλλως – υποδομής αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη όχι μόνο ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής με τις δυσχέρειες στις μεταφορές και μετακινήσεις που αυτός συνεπάγεται, αλλά και η μακρά απόσταση της Χίου από τον λιμένα Πειραιά ή άλλα λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας, κάτι που συνεπάγεται αραιά ακτοπλοϊκά δρομολόγια (σε σχέση με άλλα νησιά εγγύτερα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του νησιού), καθώς και ακτοπλοϊκά ταξίδια μεγάλης διάρκειας και υψηλού κόστους.


Επιπροσθέτως, η επέκταση και αναβάθμιση του αεροδρομίου θα διευκολύνει σε κρίσιμο βαθμό τη διενέργεια απευθείας διεθνών πτήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι δυσχερές και εξαιρετικά ασύμφορο για τη συντριπτική πλειοψηφία των αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών πρακτορείων. Το γεγονός αυτό, δε, συνδέεται αιτιωδώς με τον χαμηλό αριθμό ξένων επισκεπτών και δυσχεραίνει τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του νησιού.


Παράλληλα με την υψηλή αναγκαιότητά του, όμως, το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης του αεροδρομίου Χίου αποτελεί και ένα έργο το οποίο καρκινοβατούσε επί δεκαετίες. Ο φαραωνικός και κακός, όπως έχει πέραν αμφιβολίας πλέον αποδειχθεί, αρχικός σχεδιασμός ήταν η πρωταρχική αιτία των τεράστιων καθυστερήσεων. Η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επέκταση του αεροδιαδρόμου, αποδείχθηκε ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο, του οποίου η ολοκλήρωση απαίτησε πάνω από δέκα έτη καθώς και την καταβολή τεράστιων ποσών δημοσίου χρήματος.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, η υπογραφή του προαναφερόμενου Μνημονίου Συνεργασίας με πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης, αποτέλεσε ένα εξαιρετικά θετικό βήμα επανεκκίνησης, ουσιαστικά, του έργου σε στέρεες βάσεις. Χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου τέθηκε το τέλος του 2023. Το Μνημόνιο Συνεργασίας καθορίζει επακριβώς τα έργα και τις διαδικασίες που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο κάθε συμβαλλόμενος. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέλαβε πρωτίστως το έργο της μετατόπισης του - γειτονικού με τον αερολιμένα τμήματος της παραλιακής οδού Χίου – Θυμιανών, ενώ ο Δήμος Χίου ανέλαβε κυρίως να συνδράμει σε αυτό το έργο, μεταξύ άλλων και μέσω της υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων στις γειτονικές δημοτικές οδούς (είχε προηγηθεί η χρηματοδότηση του έργου επέκτασης της οδού Χρήστου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω του ΠΔΕ το Νοέμβριο 2017).


Ευλόγως, το μεγαλύτερο βάρος και η βασική ευθύνη υλοποίησης του έργου αναλήφθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Μνημόνιο Συνεργασίας προσδιορίζει ρητά τέσσερις δέσμες υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο ως προς το έργο και συγκεκριμένα αναφορικά με την:


«(α) εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτησή του,
(β) προώθηση των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεών του κατά τις κείμενες διατάξεις,
(γ) ένταξη της συγχρηματοδότησής του στον άξονα 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και
(δ) δημοπράτηση, κατακύρωση, διαχείριση της κατασκευής, παραλαβής και παράδοσής του προς χρήση».
Κατά τη διάρκεια των δύο και πλέον ετών που έχουν μεσολαβήσει από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για διάφορες ενέργειες που ολοκληρώθηκαν με ευθύνη του Υπουργείου, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων υποχρεώσεων που ανέλαβε. Η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα ως την εκπόνηση και έγκριση κάποιων μελετών, όμως ο ρυθμός εκπλήρωσης των διαδικασιών φαίνεται να υπολείπεται του χρονοδιαγράμματος, ενώ δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία για την προκήρυξη του κυρίως φυσικού έργου, δηλαδή την επέκταση του αεροδιαδρόμου και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του αερολιμένα. Κυρίως, όμως, δεν έχει υπάρξει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για την εν γένει πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του έργου από πλευράς του Υπουργείου. Πέραν του εύλογου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας να μην εισέλθει το έργο σε μια νέα περίοδο μακροχρόνιου εκτροχιασμού, το γεγονός ότι βαίνουμε προς το τέλος του έτους 2020 έχει γεννήσει ήδη ανησυχίες για τη δυνατότητα απορρόφησης των (απολύτως απαραίτητων) ευρωπαϊκών πόρων.


Επειδή το έργο της βελτίωσης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χίου αποτελεί έργο ύψιστης κοινωνικής, συγκοινωνιακής, οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας για το νησί της Χίου.
Επειδή από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας τον Ιούλιο 2019 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν έχει ενημερώσει με υπεύθυνο και αναλυτικό τρόπο τους κατοίκους της Χίου για την πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
    • Σε τι ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο έως σήμερα αναφορικά με κάθε μία εκ των τεσσάρων δεσμών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για την βελτίωση και αναβάθμιση του Κρατικού Αερολιμένα Χίου;
    • Συναφώς, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα και ο προγραμματισμός για τις επόμενες ενέργειες του σε κάθε μία από αυτές τις δέσμες υποχρεώσεων;
    • Ειδικότερα, πότε στοχεύει να ξεκινήσουν οι εργασίες επέκτασης του αεροδιαδρόμου και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και ποιος ο χρονικός ορίζοντας αποπεράτωσής τους;
    • Σε ποιες ενέργειες έχει ήδη και σε ποιες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και δεν θα διακινδυνεύσει η συγχρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ 2014-2020;


Οι ερωτώντες βουλευτές    

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Παππάς ΝικόλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ