ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/09/2020

Ερώτηση 46 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο μετά την αλλαγή του τρόπου διοίκησής του

Ερώτηση 46 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο μετά την αλλαγή του τρόπου διοίκησής τουΕρώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με πρωτοβουλία της βουλευτή Κιλκίς Ειρήνης Αγαθοπούλου και θέμα της τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο μετά την αλλαγή του τρόπου διοίκησής του.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

- Πέρυσι το Υπουργείο Υγείας αιφνιδιαστικά, με ΠΝΠ, επέβαλε αλλαγή του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για έπληξαν ανεπανόρθωτα τη σχέση του ΚΕΘΕΑ με την κοινωνία, το ηθικό των εργαζομένων, τη θεραπευτική σχέση του προσωπικού με τα μέλη των προγραμμάτων και, ως εκ τούτου, την λειτουργία του δικτύου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα συνολικότερα.

- Στον αντίποδα της επικαλούμενης εξυγίανσης του ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο αργότερα, διαπιστώνουμε, μετά και από καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων του φορέα στις 3/9/2020 και στις 9/9/2020, τα παρακάτω:

· Κατάργηση στην πράξη όλων των συλλογικών οργάνων του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης,

· Παρότι συστάθηκε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και Εσωτερικών δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής πόρισμα ενώ ούτε το ίδιο το ΔΣ έχει καθορίσει τον κανονισμό λειτουργίας του, ούτε το Υπουργείο Υγείας έχει δημοσιεύσει, ως όφειλε, Απόφαση ρύθμισης των ζητημάτων λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης

· Αδυναμία οργάνωσης – αναδιοργάνωσης δομών και σχεδιασμού δράσεων

· Απουσία σημαντικών οργάνων όπως επιτροπής δεοντολογίας. Αφορμή για τη συγκεκριμένη επισήμανση αποτελεί πρόσφατη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση εντός του φορέα.

· Άρνηση της Διοίκησης να συμμετέχει σε διαδικασία διαιτησίας στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποιον τρόπο θεωρεί ότι η νομοθετική ρύθμιση που έφερε στο κοινοβούλιο ένα χρόνο πριν με το χαρακτήρα του επείγοντος συνέβαλε στη χρηστή διοίκηση του ΚΕΘΕΑ και στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του;

2. Προτίθεται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και να αποκαταστήσει τη σχέση του φορέα με τους εξυπηρετούμενους και την κοινωνία συνολικότερα;

3. Προτίθεται να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διερεύνηση κάθε καταγγελίας που μπορεί να υπονομεύσει το έργο του ΚΕΘΕΑ;

4. Έχει ενημερωθεί για τις ενέργειες της διοίκησης, για την συγκεκριμένη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, που έφερε πρόσφατα στη δημοσιότητα η οργάνωση «Το μωβ» και αναφέρεται και στην από 3/9 ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων και εάν ναι, ποιες είναι αυτές;

5. Ποιος είναι ο συνολικότερος σχεδιασμός του Υπουργείου για τις εξαρτήσεις και τη δημόσια υγεία στη χώρα και κατά πόσο θεωρεί ότι το ΚΕΘΕΑ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου συστήματος υγείας;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο μετά την αλλαγή του τρόπου διοίκησής του»
Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων αποτελεί, διαχρονικά, έναν σημαντικό και ευαίσθητο τομέα άσκησης πολιτικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, όπως προβλέπονται από τον ν.4139/13, συνιστούν απαραίτητους κρίκους δημόσιας υγείας στη χώρα, πεδίο που, ούτως ή άλλως, βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εν λόγω φορείς για την προστασία της δημόσιας υγείας αναγνωρίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και περιγράφεται αναλυτικά στο νόμο 4675/2020 με τίτλο «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις».
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ένας από τους σημαντικότερους προαναφερόμενους φορείς, πριν από ένα χρόνο βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν το Υπουργείο Υγείας αιφνιδιαστικά, με ΠΝΠ, επέβαλε αλλαγή του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν αυτή την αδικαιολόγητη, αν μη τι άλλο, ως προς τον τρόπο νομοθέτησης ενέργεια ήταν η επικαλούμενη έκτακτη ανάγκη επιβολής ελέγχου και χρηστής διοίκησης. Στις κοινωνικές αντιδράσεις που ακολούθησαν το Υπουργείο Υγείας απάντησε με σκανδαλολογία πλήττοντας ανεπανόρθωτα τη σχέση του ΚΕΘΕΑ με την κοινωνία, το ηθικό των εργαζομένων, τη θεραπευτική σχέση του προσωπικού με τα μέλη των προγραμμάτων και, ως εκ τούτου, την λειτουργία του δικτύου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα συνολικότερα.
Στον αντίποδα της επικαλούμενης εξυγίανσης του ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο αργότερα, διαπιστώνουμε, μετά και από καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων του φορέα στις 3/9/20201 και στις 9/9/20202, τα παρακάτω:
• Κατάργηση στην πράξη όλων των συλλογικών οργάνων του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης, όργανο που σύμφωνα με τον ν.4638/19 «αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων» και του οποίου το ρόλο η ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευτεί στη βουλή να αναβαθμίσει,
• Παρότι συστάθηκε ομάδα εργασίας (Α.Π 484/20.12.2019, ΑΔΑ: ΡΚΙΑΟΡ9Υ-ΛΜΞ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και Εσωτερικών - κατ’ εφαρμογή του ν.4638/19 που προβλέπει ότι «εντός τριμήνου το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ καταρτίζει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του» - δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής πόρισμα ενώ ούτε το ίδιο το ΔΣ έχει καθορίσει τον κανονισμό λειτουργίας του, ούτε το Υπουργείο Υγείας έχει δημοσιεύσει, ως όφειλε, Απόφαση ρύθμισης των ζητημάτων λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (παρ. 6, αρ. 56, ν.4139/13),
• Αδυναμία οργάνωσης – αναδιοργάνωσης δομών και σχεδιασμού δράσεων με δεδομένο μάλιστα ότι το ΚΕΘΕΑ αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στη χώρα,
• Απουσία σημαντικών οργάνων όπως επιτροπής δεοντολογίας - όργανο που λειτουργούσε έως την ψήφιση του νέου νόμου - ή/και άλλου οργάνου αρμόδιου να εξετάσει καταγγελίες για ηθικά ή/και άλλα πειθαρχικά παραπτώματα. Αφορμή για τη συγκεκριμένη επισήμανση αποτελεί πρόσφατη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση εντός του φορέα, που αναφέρεται στην από 3/9/2020 ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων,
• Άρνηση της Διοίκησης να συμμετέχει σε διαδικασία διαιτησίας στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ επικαλούμενη ότι θα θεσπίσει η ίδια, εκτός συλλογικής διαπραγμάτευσης και με βάση το διευθυντικό δικαίωμα, οτιδήποτε αφορά στη σχέση εργαζομένων και οργανισμού.
Επειδή η εξάρτηση από ουσίες και άλλες συμπεριφορές είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα που απαιτεί συνέργειες και κοινωνικές συναινέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του
Επειδή η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα άσκησης πολιτικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας
Επειδή η προστασία της Δημόσιας Υγείας οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής
Επειδή το ΚΕΘΕΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους δημόσιους φορείς άσκησης πολιτικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και προαγωγής της δημόσιας υγείας
Επειδή οι αιφνιδιαστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης του ΚΕΘΕΑ, που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, έχουν οδηγήσει σε κατάργηση συλλογικών οργάνων, καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και έλλειψη σχεδιασμού
Επειδή κάθε καταγγελία που δεν διερευνάται σε θεραπευτικό περιβάλλον όπως του ΚΕΘΕΑ υπονομεύει το έργο του
Επειδή τα λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, τις οικογένειες τους και την κοινωνία συνολικότερα
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Με ποιον τρόπο θεωρεί ότι η νομοθετική ρύθμιση που έφερε στο κοινοβούλιο ένα χρόνο πριν με το χαρακτήρα του επείγοντος συνέβαλε στη χρηστή διοίκηση του ΚΕΘΕΑ και στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του;
2. Προτίθεται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και να αποκαταστήσει τη σχέση του φορέα με τους εξυπηρετούμενους και την κοινωνία συνολικότερα;
3. Προτίθεται να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διερεύνηση κάθε καταγγελίας που μπορεί να υπονομεύσει το έργο του ΚΕΘΕΑ;
4. Έχει ενημερωθεί για τις ενέργειες της διοίκησης, για την συγκεκριμένη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, που έφερε πρόσφατα στη δημοσιότητα η οργάνωση «Το μωβ» και αναφέρεται και στην από 3/9 ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων και εάν ναι, ποιες είναι αυτές;
5. Ποιος είναι ο συνολικότερος σχεδιασμός του Υπουργείου για τις εξαρτήσεις και τη δημόσια υγεία στη χώρα και κατά πόσο θεωρεί ότι το ΚΕΘΕΑ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου συστήματος υγείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Ξανθός Ανδρέας
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
Κασιμάτη Ειρήνη
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Ειρήνη
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκούφα Ελισσάβετ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χαρίτσης Αλέξης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ