ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/11/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αίτηση Κατάθεσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΣΣΕΔ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αίτηση Κατάθεσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΣΣΕΔ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)Σε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησαν είκοσι οκτώ (28) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλου, για το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης στις 13.05.2020, έξι μήνες πριν, ενέκρινε τη λειτουργία του ΣΣΕΔ Συσκευασιών ΕΕΑΑ ΑΕ, πανελλήνιας εμβέλειας, το οποίο προτίθεται σύμφωνα με την έγκριση του να καλύψει το 100% των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας για τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά (όπως έντυπο χαρτί, πλαστικά ή μεταλλικά προϊόντα). Η αξία του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση της χώρας στην ανακύκλωση αλλά και την υποχρέωση των συστημάτων ανακύκλωσης να αναλαμβάνουν μέτρα και δράσεις για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης για όλους τους ΟΤΑ και για όλα τα μέτρα διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής, όπως είναι και η υποχρέωση της χώρας μας έναντι της ΕΕ.

Συνεπώς το σχέδιο της ΕΕΑΑ αποτελεί ένα σημαντικό και αναγκαίο εργαλείο στήριξης των ΟΤΑ για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, οφείλει να περιλαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την άμεση οργάνωση της διαλογής στην πηγή σε τέσσερα (4) διακριτά ρεύματα καθώς και τους αναγκαίους πόρους για την άμεση κάλυψη όλων των ΟΤΑ, με εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους, όπως προέβλεπε ο νόμος 4496/17 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με αντίστοιχη τροποποίηση των τελών των υπόχρεων παραγωγών.

Για το λόγο αυτό, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητούν την κατάθεση του Επιχειρησιακού Σχεδίου προς ενημέρωση της Βουλής, της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Κατάθεση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΣΣΕΔ Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)
Κατά την από 13.05.2020, 167η Συνεδρίαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης εγκρίθηκε η ανανέωση της λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.)» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης, η εμβέλεια του ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ είναι πανελλαδική και θα πρέπει να καλύψει το 100% των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας. Επίσης το ΣΣΕΔ δύναται να διαχειρίζεται εκτός των ανακυκλώσεων υλικών συσκευασίας και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά (όπως έντυπο χαρτί, πλαστικά ή μεταλλικά προϊόντα) συμβάλλοντας στην προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα.
Περίπου 4,5 μήνες μετά την έγκριση του ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ, εγκρίθηκε ο Εθνικός Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)(ΦΕΚ 185/Α/29-09-2020), στον οποίο τίθενται οι στόχοι 65% κ.β. Ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασιών έως το 2025 και η καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό. Επίσης στον ΕΔΣΑ αναφέρεται πως απαιτείται ενίσχυση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών καθώς διαπιστώνεται σημαντικό κενό στο δίκτυο εξοπλισμού.
Επειδή η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων αποτελεί εθνικό στόχο και υποχρέωση αλλά και συνδέεται αναπόσπαστα με την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Επειδή για τις καθυστερήσεις στη χωριστή συλλογή των τεσσάρων ανακυκλώσιμων ρευμάτων η χώρα μας έχει ήδη δεχτεί επιστολή προληπτικής προειδοποίησης (early-warning) από την ΕΕ και έχει σοβαρές υποχρεώσεις που προκύπτουν και από το Ν. 44967/17
Επειδή τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ επιχειρησιακά σχέδια των ΣΕΔ συσκευασιών επηρεάζουν όλη την οικονομική και καταναλωτική λειτουργία αλλά και την λειτουργία των ΟΤΑ
Επειδή στη χώρα μας παραμένουν «καθηλωμένα» τα ποσοστά συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Επειδή η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των ΣΕΔ και του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, περιλαμβάνεται και στους στόχους του ΕΣΔΑ 2020.
Επειδή τα αναλυτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ ΑΕ, που εγκρίθηκε  πριν από έξι μήνες, είναι αναγκαία για το σύνολο των ΟΤΑ ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και Διαλογής στην Πηγή.  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την κατάθεση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής, προς ενημέρωση της Βουλής, της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών των παρακάτω εγγράφων:
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.)» βάσει του οποίου εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΕΟΑΝ η ανανέωση της λειτουργίας και κυρίως τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΣ που σχετίζονται με τη στοχοθεσία, το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων, την χρονολογική του κατανομή, τα τέλη και τη σύνδεσή τους με την αρχή του οικολογικού σχεδιασμού, την χρονική κατανομή της κάλυψης του συνόλου των ΟΤΑ για τα χωριστά ρεύματα συλλογής, τις χρηματοδοτήσεις και τον εξοπλισμό για τα έργα των ΟΤΑ, κλπ., χωρίς τα στοιχεία που αντίκεινται σε όρους απορρήτου.

    Οι αιτούντες βουλευτές    
Φάμελλος Σωκράτης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ